Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Μια ολιστική θεώρηση της υγείας και της αυτοθεραπείας

Υγεία σημαίνει ισορροπία, μια εσωτερική προσαρμοστικότητα που επιτρέπει σε κάποιον να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ζωής χωρίς αυτές να τον καταβάλλουν ψυχικά και σωματικά. Η τέλεια υγεία θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μια αίσθηση δύναμης και χαράς, ώστε να γίνεται αντιληπτή ως κάτι περισσότερο από την απουσία αρρώστιας.
Η απόλυτη υγεία είναι αδύνατη. Η υγεία είναι μια δυναμική και προσωρινή κατάσταση ισορροπίας που μοιραία θα διαταραχτεί καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, αλλά αυτή η διαταραχή δεν είναι απαραίτητο να είναι σοβαρή.
Η λειτουργία της αυτοθεραπείας εξαρτάται από τη λειτουργία όλων των συστημάτων που είναι γνωστά στη δυτική ιατρική. Επίσης βασίζεται στο νου και σε άλλα μη υλικά στοιχεία της ύπαρξής μας.
Μια βασική λειτουργία , που αναγνωρίστηκε πριν από πολύ καιρό από την κινέζικη ιατρική, είναι η "άμυνα". Ο οργανισμός δηλαδή έχει την ανάγκη και την ικανότητα να αμύνεται ενάντια σε κάθε απειλή στην ισορροπία του, είτε αυτή είναι σωματική είτε ψυχική είτε ενεργειακή.
Ο πραγματικός σκοπός της ιατρικής είναι να διευκολύνει την αυτοθεραπεία. Η τελική κοινή αιτία όλων των θεραπειών είναι το σύστημα αυτοθεραπείας, είτε δίνεται φαρμακευτική αγωγή είτε όχι. Η καλύτερη φαρμακευτική αγωγή είναι η μικρότερη δυνατή θεραπευτική παρέμβαση, δηλαδή η λιγότερο επεμβατική και η λιγότερο δραστική, η οποία ενεργοποιεί το σύστημα αυτοθεραπείας του οργανισμού.
Εάν οι νέοι, και ιδιαίτερα οι αθλητές, μπορούσαν να αντιληφθούν άμεσα τις συνέπειες του τρόπου ζωής τους, είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι  θα τον άλλαζαν.

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι:
http://integrativemedicine.arizona.edu/
http://www.drweil.com/